Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διόδοτος - Σύστημα Ακαδημαϊκής Αξιολόγησης Τμήματος
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

<---->

Έχει διασφαλιστεί τεχνικά η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των φοιτητών που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο.
Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστείτε έναν κλειδάριθμο (token).
Εφόσον σας έχει αποσταλεί κλειδάριθμος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αντγράψτε τον στο παρακάτω πλαίσιο και πατήστε το κουμπί "Συνέχεια".

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία αυτομάτως κατά την περίοδο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ