Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διόδοτος - Σύστημα Ακαδημαϊκής Αξιολόγησης ΤμήματοςI. Πρότυπη παρουσίαση λειτουργίας του συστήματος ΔΙΟΔΟΤΟΣ

Διόδοτος - Σύστημα Ακαδημαϊκής Αξιολόγησης Τμήματος


II. Ερωτηματολόγιο Ακαδημαϊκής Αξιολόγησης Τμήματος

 • Έναρξη Ερωτηματολογίου
 • Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
 • Αξιολόγηση Διδακτικού Προσωπικού


  • - Τακτικού Προσωπικού
  • - Επικουρικού Προσωπικού


 • Αξιολόγηση Υποδομών


  • - Εργαστηριακών
  • - Υλικό και Λογισμικό
  • - Βιβλιοθήκη


 • Φόρτος Εργασίας Φοιτητών
 • Αξιολόγηση Επιστημονικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων • Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

 • Πρότυπη Παρουσίαση Στατιστικής Ανάλυσης Απαντήσεων Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης
  • ΔΙΟΔΟΤΟΣ: Σύστημα Ακαδημαϊκής Αξιολόγησης Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων